LINKKEJÄ ja TIETOLÄHTEITÄ

LINKKEJÄ JA SUKUTUTKIMUKSEN TIETOLÄHTEITÄ:

Suomen sukututkimuseura

Suomen sukututkimusseuran blogi

Suomen sukututkimusseuran aikakauskirja Genos v:sta 1930

Hiski
Hiski on kirkonkijoihin kuuluvien kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luetteloiden hakemistotietokanta. Tietokanta ei sisällä tietoja kaikista Suomen seurakunnista, koska kaikkia historiakirjoja ei ole vielä syötetty tietokoneelle. Uusia seurakuntia lisätään sitä mukaa, kun niitä saadaan valmiiksi.

Kirkonkirjoja, läänintilejä, tuomiokirjoja, sotilaslähteitä 
Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys (SSHY), sukututkimustietokannat 
Kirkonkirjoja alkuperäiskielellä, mm. rippikirjat 1900-luvun vaihteeseen saakka.

Suomen seurakunnat

Sukututkimusseuran ylläpitämä hautakivitietokanta

Kansallisarkisto ,laaja digitaaliarkisto, (12 miljoonaa tiedostoa) digitaalisessa muodossa mm kirkonarkistoja, henkikirjoja, Suomen asutuksen yleisluettelo, karttoja, perinnöksiostoasiakirjojen luettelo

Digitaalinen sanomalehti-arkisto
Historiallinen sanomalehtikirjasto, Suomen sanomalehdet digitoituna vuosilta 1771-1890(-1910)

Karjala-tietokanta
Digitaalinen tietokanta luovutetun Karjalan kirkonkirjoista, verkkoversio KATIHA (100 vuotta vanhemmat tiedot, kuolleet vuoteen 1949)

Käkisalmen läänin tuomiokirjakortisto,
tuomiokirjapoimintoja (viitteitä) noin vuosilta 1620-1700, suku- ja etunimet sekä aiheet

Historialliset kartat, Heikki Rantatupa,
Jyväskylän yliopisto, monipuolinen karttasivusto   http://www.vanhakartta.fi/

Karttoja 1600 -1800 -luvuilta
1600-luvun maakirjakartat, kartta-aineistoa 1600 -1800 -luvulta, hakumahdollisuus esim. lääneittäin, paikkakunnittain, kylittäin

Siirtolaisuusinstituutti
Turussa, sijaitseva siirtolaisrekisteri, passi- ja matkustajaluettelot

Amerikan siirtolaisten hautamuistomerkkikatalogi: hakuja voi tehdä mm. sukunimellä Pulkkinen

•MAP-kirkon FamilySearch –sivut, tietoja kastetuista, vihityistä ja haudatuista

SUKUPUUOHJELMISTOJA:

Genus  www.genus.fi
SukuJutut  www.sukujutut.fi
Juuret 2.1.  www.juuret.fi

Ancestry.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s